Vårt löfte

För oss på Afrikaresor är resande en livsstil. Att resa är livskvalitet och ger oss människor en djupare mening och förståelse för omvärlden. Med det kommer också ett ansvar.

Att alltid sätta hållbarhet och respekt för människa och planet främst är en naturlig och integrerad del i allting vi gör. Vi vill bidra till en långsiktig hållbar utveckling och skapa förutsättningar för ett bättre liv för alla. 

För oss är det viktigt att inte bara göra ett så litet klimatavtryck som möjligt, lika viktigt är det att vår verksamhet har en positiv effekt på lokalsamhället i de länder vi reser till, och att anställda behandlas med respekt för mänskliga rättigheter och erbjuds trygga anställningar och goda arbetsvillkor. 

Hållbart resande, finns det?

Vi blundar inte för den negativa miljöpåverkan som de resor vi arrangerar medför, tvärtom. Utmaningarna är många. Men vi vet också att turistnäringen i de afrikanska länder vi arrangerar resor är otroligt viktig för lokalsamhället. Den utgör en betydande del av inkomsten för många människor och bidrar till att skapa hållbara samhällen för framtiden. Nyttan för lokalsamhället, befolkningen och vår egen livskvalitet bedömer vi väga upp de negativa konsekvenserna.

Besök till andra länder och kulturer berikar vårt sätt att tänka, leva och i detta ta framtida beslut. Under en tid får vi uppleva, se och visa upp den otroligt vackra naturen, det mångfasetterade djurlivet och den vänliga och varma befolkningen. Vi är övertygade om att detta är det bästa sättet att värna denna betydande mångfald. 

Upphör vi turister att besöka dessa länder, bedömer vi risken som stor att den vilda naturen kommer att exploateras, och att ett flertal djurarter riskerar att utrotas om de inte visas upp i sina naturliga livsmiljöer. Till exempel Östra Afrika har många fantastiska naturområden som vi vill att fler ska få uppleva – på ett hållbart sätt. 

Som aktör i resebranschen vill vi vara konkreta och tydliga i vårt hållbarhetsarbete och samhällsengagemang. Därför har vi valt att inkludera de globala målen för hållbar utveckling i vårt arbete.  För att tydliggöra detta engagemang, både för oss själva och för att våra resenärer ska känna sig trygga, är alla våra resor märkta med Kihansi Spraytod, en symbol för hållbart resande. Denna padda, liten som en lillfigernagel, existerar endast i ett för lokalbefolkningen heligt område i Udzungwabergen i södra Tanzania. Den lever i fukten från ett vattenfall bildat av tre floder, och trots att ett vattenkraftverk har byggts i området har man säkerställt att paddorna fortsatt har den naturliga miljö de behöver för att överleva och vi ser Kihansipaddan som en symbol för ekologiskt tänkande och biologiskt mångfald. 

Vårt löfte innebär en rad konkreta aktiviteter:

Planering och genomförande av resor sker med hänsyn till miljö och kultur. Vi försöker i alla våra kontakter påverka människor i positiv riktning, så att alternativa, mindre miljöpåverkande transportmedel används och utvecklas. Vi optimerar avstånden mellan hotellen för att slippa extra transporter och väljer hotell som tar ansvar för personal och miljö.

Vi tycker att möten med människor på lika villkor är viktigt. Vi planerar därför de mer avancerade safarierna så att vi skapar möten med lokalbefolkningen utanför turiststråken. Vår erfarenhet är att dessa möten skapar en ömsesidig respekt och förståelse för varandras kulturer, samtidigt som det ökar kunskapen kring hur hållbarhetsarbete bidrar såväl ekonomiskt och miljömässigt, som etiskt och socialt.

I vår livsstil ligger också glädjen och tillfredsställelsen i att se människor utvecklas. Vi engagerar oss därför i lokala verksamheter som bidrar till detta, och vi anlitar endast lokala samarbetspartners för att säkerställa att pengarna stannar där de gör mest nytta. Till ledning och personal i dessa företag implementerar vi vårt hållbarhetstänk så att de i största möjliga mån använder minsta miljöpåverkande material och metoder för sina verksamheter.

För varje resenär som bokar en resa med oss skänker vi en summa till Zelmerlöw & Björkman Foundation.

Denna svenska insamlingsstiftelse stöttar Kenswed Academy, en gymnasieskola för cirka 350 elever i Ngong, Nairobi i Kenya.

På området finns även ett sjukhus och en tandläkarklinik som är öppna både för eleverna på Kenswed och för samhället runt omkring, samt ett internat och en yrkesskola för eftergymnasial utbildning. 

Vi arbetar själva också som volontärer för att hjälpa till med insamling till Kenswed. 

”Det är en mänsklig rättighet att gå i skolan, ändå är det över 258 miljoner ungdomar världen över som inte gör det idag. Det är dem vi arbetar med, och för.

Vi vet att utbildning är vägen ut ur fattigdom och utsatthet, därför arbetar vi för att göra utbildning tillgängligt för fler.

Tillsammans med lokala partners identifierar vi ungdomar som lever i extrem utsatthet i Kenyanska slummen.

Vi erbjuder gymnasieutbildning, boende på internat, tillgång till vård och vidareutbildning i form av universitetsstipendium eller yrkesutbildning som leder till arbete. Vi följer med ungdomarna hela vägen till arbete och försörjning.

Vi fokuserar på utbildning, trygghet och hälsa. Genom att stärka ungas självkänsla och följa dem hela vägen till försörjning, genom utbildning och entreprenörskap, ökar vi chansen att de med egen kraft kan ta sig ur generationer av fattigdom.”

För varje resenär som bokar en resa till Uganda, skänker vi en summa till Regnbågsfonden.

Denna svenska insamlingsstiftelse kämpar för att säkerställa och förbättra rättigheterna för HBTQ-personer globalt, med särskilt fokus på länder där förtrycket är som störst.

Regnbågsfonden stöttar lokala organisationer och projekt som arbetar för att förbättra situationen för HBTQ-personer, samt erbjuder ekonomiskt stöd, utbildning och kapacitetsbyggnad.

”Att vara och älska den du vill borde vara en mänsklig rättighet, men för många HBTQ-personer världen över är detta en dröm som ligger långt borta. Det är dessa människor vi kämpar för och tillsammans med.

Vi vet att kunskap, medvetenhet och solidaritet kan bryta ner fördomar och skapa förändring. Därför stödjer vi lokala initiativ som ger röst åt dem som alltför ofta tystas ned.

Genom att arbeta med utbildning, rättigheter och säkerhet strävar vi efter att skapa en värld där alla kan leva fritt oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Genom att stärka lokala rörelser och aktivister bidrar vi till att skapa hållbar förändring och bryta mönster av förtryck.”

För oss är alla människors lika rätt till frihet, rättigheter och kärlek en självklarhet!

Regnbåde i neon av Jason Leung on Unsplash

En resa med oss är inte bara en resa till Afrika.
Det är också en resa mot en mer hållbar värld. Vi hoppas att du vill följa med på den.

Välkommen du också!

Boka en oförglömlig resa med oss!

Kenya

Tanzania

Uganda

Kilimanjaro

Sydafrika

Namibia

botswana

Paradisöar