/*ÅL*/ Resevillkor * Afrikaresor

Resevillkor

Afrikaresor följer naturligtvis Lagen om Paketresor. Kortfattat säger den att ni minst skall ha det som lovats. Mer information om Paketreselagen och vad den innebär för dig som kund skickas till er tillsammans med er bokningsbekräftelse.

Adminstrativt / Att boka

Allmänna villkor/Avbeställning

Kihansi följer resegarantilagen. För resorna gäller ”Lagen om paketresor”,
1. Anmälningsavgiften betalas direkt efter anmälan. Resterande summa erläggs 30 dagar innan avresa. Vi skickar faktura.
2. Rabatt för barn som ej fyllt 12 år diskuteras i varje enskilt fall.
3. I begreppet ekoturism ingår bland annat respekt för lokala sedvänjor och bestämmelser. Resenären är skyldig att under resan rätta sig efter och respektera på platsen gällande lokala regler, lagar och sedvänjor. Resenären är skyldig att under resan visa respekt och gott uppträdande mot såväl medresenärer som personer utanför gruppen. Upprepade och/eller grova brott mot dessa villkor för resan, kommer att leda till att resenären avstängs från resan.
4. Resenären är skyldig att ha en försäkring som ger ett fullgott reseskydd. Lyssna med ditt försäkringsbolag! Ofta ingår detta i eller är ett tillägg till din hemförsäkring.
1. Avbeställning tidigare än 90 dagar före avresedagen: Resenären betalar 680 kronor (för att täcka våra kostnader). Resterande anmälningsavgift återbetalas.
2. Avbeställning 90 dagar eller senare, men tidigare än 62 dagar före avresedagen: Anmälningsavgiften är förverkad.
3. Avbeställning från 62 dagar, men tidigare än 45 dagar före avresedagen: Resenären betalar 50% av resans pris.
4. Avbeställning 45 dagar före avresedagen: Resenären betalar 100% av resans pris.

Trots förmånliga avbeställningsregler är det rekommenderbart att ni tecknar avbeställningsskydd, gör detta i god tid innan avresan. Se nedan.

Covid-19

Utrikesdepartementet beslutar att från och med den 1 oktober 2021 häva den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som infördes med anledning av covid-19-pandemin. Denna avrådan beslutades den 14 mars 2020 och har därefter förlängts vid flera tillfällen samt hävts för vissa länder. Från och med den 1 oktober 2021 upphör denna avrådan helt att gälla.

Samtliga länder i Östafrika – Kenya, Tanzania och Uganda tillåter inresa utan krav på karantän. Detta gäller även Sydafrika och Namibia. Länderna håller öppet i stort sett som vanligt med några mindre avvikelser.
Samtliga länder kräver uppvisande av negativt PCR-test samt ifylld hälsodeklaration vid ankomst.
OBS – krav på dokument etc som ska uppvisas vid ankomst ändras snabbt utan vår vetskap. Du som resenär har ansvar att se till så du har rätt dokumentation med dig.

Valutaförändringar

För Sydafrika och Namibia måste vi teckna oss mot kursförändringar mellan Rand och Svenska kronan. I övriga Afrika gäller det för dollarkursens svängningar. Priset justeras dagen för slutbetalningen syns på vårt konto. Om stora förändring har skett så kompletterar vi med en tilläggsfaktura alternativt återbetalning.

Reseförsäkring / Avbeställningsskydd

Fullgod reseförsäkring för resor utanför EU är ett måste. Rescue dvs ambulansflyg kan kosta er sjusiffriga belopp medan en tilläggsförsäkring där skydd för sådant ingår kostar några hundralappar. Så kontakta ert försäkringsbolag. Se till att ta med försäkringspapper på resan. Ofta finns ett tillägg till hemförsäkringen som täcker Rescue men också missade aktiviteter (ersättningsresa) vid försenat flyg och avbeställningsskydd mm. (Kontokortsföretagen lockar med försäkring – en sådan försäkring täcker oftast inte allt som kan uppstå under en resa)