/*ÅL*/ Information angående Covid-19 * Afrikaresor

Utrikesdepartementet beslutar att från och med den 1 oktober 2021 häva den avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder som infördes med anledning av covid-19-pandemin. Denna avrådan beslutades den 14 mars 2020 och har därefter förlängts vid flera tillfällen samt hävts för vissa länder. Från och med den 1 oktober 2021 upphör denna avrådan helt att gälla.

Samtliga länder i Östafrika – Kenya, Tanzania och Uganda tillåter inresa utan krav på karantän. Detta gäller även Sydafrika och Namibia. Länderna håller öppet i stort sett som vanligt med några mindre avvikelser.
Samtliga länder kräver uppvisande av negativt PCR-test samt ifylld hälsodeklaration vid ankomst.
OBS – krav på dokument etc som ska uppvisas vid ankomst ändras snabbt utan vår vetskap. Du som resenär har ansvar att se till så du har rätt dokumentation med dig.

Nu reser vi igen!! 🙂